Home

Financiële bijstellingen

Bijstelling i.r.t. raadsbesluiten

Inzet restant 2021 armoedebestrijding kinderen en Gelrepas

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Activerend minimabeleid

-36

Reserve minimabeleid

36

Totaal

0

0

0

0

0

Pakket maatregelen om ondernemers te helpen (Corona)

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Reserve ondernemen en bedrijvigheid

100

Handel

-100

Totaal

0

0

0

0

0

Activerend minimabeleid
Voor een toelichting verwijzen we u naar het onderdeel resultaatbestemming in de Jaarstukken 2021.

Handel
Voor een toelichting verwijzen we u naar het onderdeel resultaatbestemming in de Jaarstukken 2021.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2022 14:45:47 met de export van 06/16/2022 14:23:06