Home

Investeringskredieten

Vastgoed gymzalen en brandweer

Projecten (* € 1.000)

Krediet

Verplichting

Realisatie

Verschil

Brandweerpost Wolfheze bouw

859

43

816

Brandweerpost Wolfheze install

542

5

537

Renovatie gymzaal Spaenweg bouw

296

10

13

274

Renovatie gymzaal Spaenweg install

127

10

2

115

Renovatie gymzaal W. v Arnhemweg bou

466

393

73

Renovatie gymzaal W. van Arnhemweg

200

212

-12

Totaal

2.490

20

667

1.803

Omschrijving

Toelichting

Brandweerpost Wolfheze bouw

Voorbereiding is opgestart.

Brandweerpost Wolfheze install

Voorbereiding is opgestart.

Renovatie gymzaal Spaenweg bouw

Voorbereiding nog niet opgegestart

Renovatie gymzaal Spaenweg install

Voorbereiding is nog niet opgestart

Renovatie gymzaal W. v Arnhemweg install

Is uitgevoerd, nog enige fine tuning aan de installaties nodig.

Renovatie gymzaal W. v Arnhemweg bouw

Is uitgevoerd, nog een aantal aanvullende werkzaamheden in 2022 uitvoeren.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2022 14:45:47 met de export van 06/16/2022 14:23:06