Prognose begroting 2022 - 2026

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Primitieve begroting

384

-446

-970

-1.381

-2.632

Bijstelling met resultaat

-1.292

-1.529

-1.312

-1.253

-1.188

Bijstellingen i.r.t. Coronacrisis

-75

Bijstellingen meerjarig neutraal

5

-2

-2

-2

Meerjaren  begroting na voorjaarsnota

-978

-1.977

-2.283

-2.636

-3.820

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2022 14:45:47 met de export van 06/16/2022 14:23:06