Home

Financiële bijstellingen

In deze voorjaarsnota zijn een aantal verschuivingen verwerkt die per saldo neutraal zijn. We geven deze separaat weer waardoor het gemakkelijker zichtbaar is welke bijstellingen het resultaat beïnvloeden en welke dat niet doen.
De verschuivingen die per saldo neutraal zijn, zijn in de volgende tabel weergegeven:

Product
(bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

1A

58

58

58

58

58

Lasten

58

58

58

58

58

1B

19

15

15

15

15

Lasten

19

15

15

15

15

1D

22

22

22

22

Lasten

22

22

22

22

1E

45

83

83

83

83

Lasten

45

83

83

83

83

1H

284

293

293

293

293

Lasten

284

293

293

293

293

1I

300

300

300

300

300

Lasten

300

300

300

300

300

1J

10

10

10

10

10

Lasten

10

10

10

10

10

2A

0

0

Baten

-646

-10

Lasten

646

10

2O

36

Lasten

36

2P

82

2

2

2

2

Lasten

82

2

2

2

2

3C

488

661

624

623

622

Lasten

488

661

624

623

622

3F

34

34

34

34

34

Lasten

34

34

34

34

34

4C

-1321

-1480

-1443

-1442

-1477

Baten

-2

Lasten

-1321

-1480

-1443

-1442

-1475

Totaal

0

0

0

0

0

Stelpost loon- & prijscompensatie
In deze voorjaarsnota zijn een aantal onttrekkingen uit de stelpost loon- & prijscompensatie gedaan. Per saldo zijn deze neutraal. Het verloop van de stelpost is als volgt:

 

bedragen x € 1.000

Begroot

1.518

1A

Renkum voor Elkaar

-29

1B

Bibliotheek

-17

MGR

-7

1E

VGGM

-30

1H

ZiN

-456

Zorg-Lokaal

-3

PGB

-27

Gedragswetenschapper

-1

1I

HHV

-107

1I

Hulpmiddelen Wmo

-21

2E

Verkeersborden

-4

2P

Asfalt en uitvoeringskosten

-80

3C

CAO

-335

3C

De Connectie

-147

3C

Gelders archief

-8

3C

ICT applicatiebeheer

-18

3F

Raad/ raadscommissies

-29

 Totale onttrekking

-1.319

Restant

199

 

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2022 14:45:47 met de export van 06/16/2022 14:23:06