Home

Investeringskredieten

AV-inrichting van de raadzaal
De huidige Audio Visuele apparatuur is sterk verouderd en bied niet meer de ondersteuning die gewenst is tijdens de Raadsvergaderingen, de huidige apparatuur vraagt doordat het aantal verstoringen oploopt, veel onderhoud en ondersteuning vanuit het AV beheer team de bureau Events. Zaken die meespelen zijn slechte camera beelden, communicatieverkeer met de stem\spreek posten en een presentatiescherm die slecht werkt.
Hiervoor zal maximaal € 50.000 worden geïnvesteerd. De kapitaallasten drukken Op het product gemeentelijke huisvesting.

Uitbreiding met 2 lokalen locatie Utrechtseweg Vaart en Vierbeek College € 261.534
Het bevoegd gezag van De Vaart / Vierbeek College heeft een aanvraag ingediend voor permanente uitbreiding van de locatie Utrechtseweg. Op basis van de huidige leerlingaantallen, de leerlingprognoses en de ontwikkelingen binnen het speciaal onderwijs is de verwachting dat de tijdelijke uitbreiding met 2 lokalen voor een periode tot 15 jaar nodig is.

In overleg met het bevoegd gezag is gekozen voor tijdelijke uitbreiding, waar in de aanvraag om permanente is gevraagd. Tijdelijke uitbreiding is voordeliger en sneller te realiseren dan permanente uitbreiding en past bij het capaciteitsvraagstuk van De Vaart / Vierbeek College aan de Utrechtseweg. Op basis van de normbedragen is de investering voor tijdelijke uitbreiding met 99 m2 bepaald op € 261.534. De tijdelijke uitbreiding wordt met ingang van het schooljaar 2022-2023 gerealiseerd, waarbij het schoolbestuur als bouwheer optreedt.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2022 14:45:47 met de export van 06/16/2022 14:23:06