Home

Financiële bijstellingen

Effecten Coronacrisis

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Budgetgarantie zorg in natura 2021

-75

Resultaat vjn 2022

75

resultaat corona

0

0

Budgetgarantie zorg in natura 2021
Na het opmaken van de jaarrekening bleek dat er zorgaanbieders nog in aanmerking kwamen voor een budgetgarantie 2021.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2022 14:45:47 met de export van 06/16/2022 14:23:06