Home

Bijstellingen en ombuigingen

Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen

Inleiding
In de primitieve Begroting 2022 resteerde een bedrag van € 234.000 aan openstaande bijstellingen en ombuigingen voor jaarlaag 2022. In deze voorjaarsnota is daarvan € 20.000 ingevuld. Het meerjarig verloop is in de volgende tabel weergegeven:

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Primitieve begroting

234

420

420

420

Ingevuld t/m voorjaarsnota

-20

-20

-20

-20

Niet in te vullen taakstelling VJN

-24

-110

0

0

Restant taakstelling

190

290

400

400

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2022 14:45:47 met de export van 06/16/2022 14:23:06