Home

Investeringskredieten

Begraafplaatsen

Projecten (* € 1.000)

Krediet

Verplichting

Realisatie

Verschil

Natuurbegraafplaats

40

-147

107

Totaal

40

-147

107

Omschrijving

Toelichting

Natuurbegraafplaats

Wij treffen momenteel de voorbereiding tot aanleg van een natuurbegraafplaats in Oosterbeek. Wij bevinden ons momenteel in de prijsvormingsfase. Gelet op de krapte op de arbeidsmarkt en het weinige aanbod voor deze specifieke werkzaamheden is de verwachting dat we medio juni van start gaan. De daadwerkelijke aanleg is niet eerder mogelijk dan het 4e kwartaal van 2022, waarbij de verwachting nu is dat in het 2e kwartaal van 2023 de begraafplaats in gebruik genomen kan worden.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2022 14:45:47 met de export van 06/16/2022 14:23:06