Home

Bijstellingen en ombuigingen

Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen

Prod

bedragen x € 1.000

Oorspronkelijk

Openstaand na Voorjaarsnota 2022

Voortgang

2022

2023

2024

2025 e.v.

2022

2023

2024

2025

Inhoud

Planning

Financiën

Risico’s

1B

Taalbevordering
Taakstelling bibliotheek

50

160

160

160

0

0

110

110

=

-

-

-

1C

Gerichte beweeginterventies en inrichten samenwerkingsverband (platform)

80

80

80

80

23

23

23

23

=

=

=

=

1I

Sociale raadslieden/ administratieve ondersteuning

7

7

7

7

0

0

7

7

=

=

=

=

1J

Uitvoering bestuursopdracht Werk & Inkomen

412

412

412

412

137

137

137

137

=

=

+

-

2D

Milieuleges invoeren

24

24

24

24

24

24

24

24

=

-

-

=

2K

Het verkopen of commercieel maken van de Concertzaal in Oosterbeek

54

54

54

54

0

54

54

54

=

=

=

=

2O

Gemeentelijke begraafplaatsen kostendekkend maken

30

40

40

40

20

30

30

30

=

-

=

=

2O

Onderhoudsniveau groen versoberen

10

15

15

15

10

15

15

15

=

-

-

-

Totaal

667

792

792

792

214

290

400

400

Toelichting in geval van afwijkingen (+ of -):

1B Taakstelling bibliotheek
In het afgelopen jaar is samen met de bibliotheek gekeken naar de mogelijkheden om de gestelde taakstelling van € 160.000 in te vullen. Met ingang van 2022 heeft de bibliotheek hiervan € 50.000 ingevuld, waarbij de dienstverlening voor onze inwoners past binnen het door uw raad gestelde kader. Deze taakstelling voor ca € 110.000 is nog niet ingevuld voor 2023 en verder. De mogelijkheden voor het realiseren van deze taakstelling zijn onderzocht maar ook beperkt, zeker wanneer we de vestigingen in onze gemeente open willen houden.
Komende maanden worden de mogelijkheden nader onderzocht, waarna voor de zomer de plannen aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Omdat het uitwerken van de plannen tijd kost, willen wij de resterende taakstelling in ieder geval voor 2023 bevriezen. De € 110.000 voor 2023 wordt tlv de algemene middelen gebracht.

1J Uitvoering bestuursopdracht Werk & Inkomen;
De bestuursopdracht is medio 2021 met een positief financieel resultaat afgesloten.

2D Milieuleges invoeren
Omdat de Omgevingswet per 1-1-2023 wordt ingevoerd, is deze bezuiniging in 2022 nog niet mogelijk.

2K Het verkopen of commercieel maken van de Concertzaal in Oosterbeek
Met de stichting Scarabee en de exploitant voeren wij gesprekken over de mogelijkheden binnen kunst & cultuur. Commerciële activiteiten liggen gevoelig in de buurt. Het streven is om de plannen in het najaar aan de gemeenteraad te presenteren.  

2O Gemeentelijke begraafplaatsen kostendekkend maken:
Wij hebben inmiddels de grond voor het realiseren van een natuurbegraafplaats in eigendom gekregen. Door zowel de krapte op de arbeidsmarkt als ook binnen de ambtelijke organisatie, is de verwachting dat wij de nieuwe begraafplaats medio juni 2023 in gebruik kunnen nemen. Het te bezuinigen bedrag van € 10.000 welke in 2021 extra wordt opgevoerd, zal vooralsnog worden opgevangen door de reguliere inkomsten begraafplaatsen. Dit zal in de njn worden verwerkt.

2O Onderhoudsniveau groen versoberen:
Ook in 2022 zijn er geen mogelijkheden het onderhoud te versoberen waarbij dit bedrag structureel kan worden ingeboekt. Wij werken momenteel aan de opstelling van het beheerplan groen, deze zal ter goedkeuring worden aangeboden aan de raad. De versobering van het onderhoudsniveau groen zal in de njn verwerkt worden.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2022 14:45:47 met de export van 06/16/2022 14:23:06