Home

Financiële bijstellingen

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

2026

01 Samenleving

-1.979

-1.245

-1.078

-1.078

-1.062

02 Omgeving

-567

-20

-20

-33

-67

03 Organisatie

-1.626

-1.677

-1.596

-1.522

-1.473

04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb

2.811

1.412

1.380

1.378

1.414

Totaal

-1.362

-1.531

-1.313

-1.255

-1.188

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2022 14:45:47 met de export van 06/16/2022 14:23:06