Home

Investeringskredieten

Vastgoed scholen en sporthal Doorwerth

Projecten (* € 1.000)

Krediet

Verplichting

Realisatie

Verschil

Nieuwbouw scholen Renkum/Heelsum

4.924

-4.924

School Doorwerth

4.465

624

3.841

Kindpartners Doorwerth

1.508

1.508

Onderdeel inv.School DW sloop

220

220

Verbouwing sporthal Doow.bouw

1.779

159

31

1.589

Verbouwing sporthal Doorw.install.

762

24

738

Totaal

8.734

159

5.602

2.973

Omschrijving

Toelichting

Buitenruimte school Renkum Heelsum

Er is een krediet toegekend van (netto) 5,172 miljoen. Deze is voor een groot gedeelte (4,924 miljoen) al in 2019 geactiveerd met reserveringen om inhaalafschrijving te voorkomen. We blijven qua totale investering onder het toegekende krediet.

School Doorwerth

Met de bouwheer zijn afspraken gemaakt over het verstrekken van het krediet. Dat zal in termijnen gaan plaatsvinden vanaf 2022.In januari heeft u een aanvullend krediet beschikbaar gesteld o.b.v. de VNG normbedragen 2021. Deze normbedragen zijn in 2022 met 4,92% gestegen.Aangezien de bouw niet eerder dan 2023 zal starten volgt er nog een aanvullende bijstelling.Daarnaast zien we op dit moment in de markt prijsstijgingen die ver boven het hierbovengenoemde percentage uitstijgen.Op basis van de verdere uitwerking van het plan en de ontwikkeling in de markt kan een betere inschatting van de investering worden gemaakt (waarbij er van uit wordt gegaan dat de normbedragen aansluiten bij de marktprijzen).

Kindpartners Doorwerth

Met de bouwheer zijn afspraken gemaakt over het verstrekken van het krediet. Dat zal in termijnen gaan plaatsvinden vanaf 2022.

Onderdeel inv.School DW sloop

De sloop van De Atlas zal pas plaatsvinden na realisatie van het nieuwe Leerdeel. De sloop van de gymzaal vindt plaats in 2e helft van 2023.

Verbouwing sporthal Doow. bouw

De kosten hebben betrekking op planvoorbereiding.De voorlopige raming (voor aanbesteding en prijspeil februari 2022) past op dit moment binnen het door uw raad beschikbaar gestelde krediet, ervan uitgaande dat de aangevraagde SPUK-subsidie volledig wordt gehonoreerd.

Verbouwing sporthal Doow. install

De kosten hebben betrekking op planvoorbereiding.De voorlopige raming (voor aanbesteding en prijspeil februari 2022) past op dit moment binnen het door uw raad beschikbaar gestelde krediet, ervan uitgaande dat de aangevraagde SPUK-subsidie volledig wordt gehonoreerd.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2022 14:45:47 met de export van 06/16/2022 14:23:06