Home

Investeringskredieten

Afval

Projecten (* € 1.000)

Krediet

Verplichting

Realisatie

Verschil

Gf e zuilen 2022

45

45

Kliko's

671

636

35

Ondergrondse containers

614

596

19

Extra aanpassingen (afval)

84

75

9

Totaal

1.414

1.307

107

Omschrijving

Toelichting

Gf+e zuilen 2022

In het 'Afvalbeleidsplan Renkum 2021' is opgenomen dat in de jaren 2021, 2022 en 2023 de voorzieningen om gf+e te scheiden bij hoogbouw worden uitgebreid. Dit betekent dat ieder jaar 15 gf+e zuilen worden bijgeplaatst op locaties waar de bewoners er zelf het initiatief toe nemen. Deze aanpak is succesvol omdat daarmee alleen intrinsiek gemotiveerde bewoners in staat worden gesteld gf+e te scheiden. Hierdoor hoeven geen kostbare voorzieningen te worden aangelegd die achteraf niet worden gebruikt. In 2020 zijn bij wijze van proef 6 gf+e zuilen geplaatst en in 2021 nog eens 15 stuks. In 2022 wordt de mogelijkheid geboden om nog eens 15 gf+e zuilen te bij te plaatsen. Naar verwachting is hier een investering van € 45.000,- mee gemoeid.

Kliko's

Op verzoek van inwoners kunnen ook in 2022 extra kliko's worden uitgezet. Het gaat vooral om kliko's voor oud papier en gft+e. Voor gft+e kliko's betaalt de inwoner een eigen bijdrage van € 30,-

Ondergrondse containers

Het restant budget is gereserveerd voor de plaatsing van een nog te plaatsen ondergrondse container in Wolfheze.

Extra aanpassingen (afval)

Eventuele aanpassingen aan de ondergrondse containers of gf+e zuilen worden uit dit krediet betaald.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2022 14:45:47 met de export van 06/16/2022 14:23:06